Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej PTTK

W czasie obozu uczestnicy mają możliwość zdobycia Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK – popularnej, brązowej oraz srebrnej. Odznaki można zdobywać w wieku od 10 lat (stopień popularny), a pozostałe stopnie – w wieku od 14 roku życia . Regulamin przewiduje zdobycie w ramach szkoleń odpowiednich wiadomości teoretycznych, wykazanie zróżnicowanych w zależności od stopni umiejętności praktycznych oraz potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Do zdobycia odznaki popularnej wymagane jest m. in. odbycie jednodniowej wycieczki konnej, do brązowej – dwudniowej z biwakiem, do srebrnej – dwóch rajdów dwudniowych lub jednego czterodniowego.

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

Celem popularyzacji turystyki konnej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG). PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tej odznaki za pośrednictwem Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego.
  • Odznakę można zdobywać na terenie całej Polski,
  • O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 rok życia (stopień popularny) i 14 lat (pozostałe stopnie) oraz spełnił warunki niniejszego regulaminu,
  • Jeździecka Odznaka Turystyki jest odznaką czterostopniową.

l STOPIEŃ – Odznaka Popularna

 

Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 10 lat.
I.1. Wiadomości teoretyczne
I.1.1. Podstawowe części ciała konia,
I.1.2. Typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,
I.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe,
I.1.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,
I.1.5. Główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),
I.1.6. Ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni. (czas szkolenia 4.x 45 minunt).
I.2. Umiejętności praktyczne
I.2.1. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory do pielęgnacji konia,
I.2.2. Siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia, czyszczenie po jeździe,
I.2.3. Wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,
I.2.4. Ruszanie z miejsca i zatrzymanie konia,
I.2.5. Utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie (czas szkolenia 10 x 45 minut).
I.3. Władza l umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
I.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),
I.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,
I.3.3. Odbycie jednodniowe) wycieczki konnej.

II STOPIEŃ – Odznaka Brązowa

 

Stopień uzyskiwany przez osoby, które ukończyły 14 lat.

II.1. Wiadomości teoretyczne
II.1.1. Podstawowe wiadomości o anatomii konia,
II.1.2. Znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,
II.1.3. Maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,
II.1.4. Podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,
II.1.5. Zasady stosowania pomocy jeździeckich,
II.1.6. Powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości o mechanice ruchu układu „koń-jeździec”),
II.1.7. Zasady bezpieczeństwa w stajni, na ujeżdżalni i w terenie,
II.1.8. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,
II.1.9. Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej (czas szkolenia 4 x 45 minut).
II.2. Umiejętności praktyczne
II.2.1. Jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów,
II.2.2. Utrzymywanie równowagi w tych chodach,
II.2.3. Wykonywanie wolty,
II.2.4. Jazda w zastępie,
II.2.5. Przejazd przez drążki,
II.2.6. Prowadzenie konia po łukach w chodach podstawowych (czas szkolenia 10 x 45 minut).
II.3. Wiedza l umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
II.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
II.3.2. Znajomość jednego pasma górskiego lub znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu 30 km od ośrodka,
II.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych jednodniowych (nie mogą być po tej samej trasie),
II.3.4. Odbycie dwudniowego biwaku.

 

III STOPIEŃ – Odznaka Srebrna

 

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej.
III.1. Wiadomości teoretyczne:
III.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
III.1.2. Umiejętność rozpoznawania głównych wad budowy koni,
III.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy w terenie i na postojach (popasach),
III.1.4. Podstawowe wiadomości turystyczne o rejonie jazdy terenowej,
III.1.5. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do jazdy terenowej,
III.1.6. Podstawowe wiadomości z zakresu weterynarii,
III.1.7. Wybrane zagadnienia z “Kodeksu Drogowego” dotyczące poruszania się końmi po drogach publicznych (czas szkolenia 4 x 45 minut).
III.2. Umiejętności praktyczne
III.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
III.2.2. wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
III.2.3. Przejeżdżanie przez cavaletti,
III.2.4. Skoki przez przeszkody o wys. do 40 cm,
III.2.5. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wys. 40 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych. (czas szkolenia 10 x 45 minut).
III.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki l krajoznawstwa
III.3.1. Dla JOTG – znajomość jednej grupy górskiej (Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska); dla JOTN – znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Bydgoskie, Mazowsze, Podlasie, Łódzkie, Kieleckie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia),
III.3.2. Odbycie 6 wycieczek jednodniowych,
III.3.3. Odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego.

IV STOPIEŃ – Odznaka Złota

Stopień obowiązkowo poprzedzony uzyskaniem odznaki srebrnej.
Languages
Zadzwoń teraz!